Madre Teresa de Calcutá _ Mensagem ditada pelo Espírito Madre Teresa de Calcutá..........por Louren Junior

19/10/2010 08:35

A PROXIMIDADE DE JESUS.....Mensagem ditada pelo Espírito Madre Teresa de Calcutá....por Louren Junior....Coordenação Espírito Matias Albuquerque.

 

Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz.

Madre Teresa de Calcuta

 

Os dias correm, as horas voam, o mar se agita, as multidões  se aglutinam os chavões criativos se repetem como sempre buscando e poucos realizando.

Sempre estamos principiando no colocar nossas prerrogativas. De consolidar nossas conquistas. Aquelas mesmas que tantos abnegados palmilharam ai no  Planeta terra e que alguns continuam nessa busca incessante em minoriar  a desigualdade. Todos procurando de certa forma alicerça-las como fundamentos  do verdadeiro amor ao próximo.

Vivemos em sociedade. Verdade! Que sociedade e esta que desassiste os  primados do socorro.

Onde a tal benemerência que alivia e não constrange.

O mundo está repleto de pessoas.

Caladas que precisam conversar.

Tristes que precisam de alguém que as conforte.

 

Tímidas que precisam de alguém que as ajude vencer a timidez.

Sozinhas que precisam de alguém para brincar.

Com medo que precisam de alguém para lhes dar a mão.

Fortes que precisam de alguém que as faça pensar na melhor maneira de usarem a sua força.

Habilidosas que precisam de alguém para ajudar a descobrir a melhor maneira de usarem a sua habilidade.

Que julgam que não sabem fazer nada e precisam de alguém que as ajude a descobrir o quanto sabem fazer.

Apressadas que precisam de alguém para lhes mostrar tudo o que não tem tempo para ver.

Impulsivas que precisam de alguém que as ajude a não magoar os outros.

Que se sentem de fora e precisam de alguém que lhes mostre o caminho de entrada.

Que dizem que não servem para nada e precisam de alguém que as ajude a descobrir como são importantes.

Precisam de alguém
Talvez de ti ...

Jesus possa olhar através de seus olhos puros para olhar através deles.

Da sua língua pura para falar através de sua boca.

Das suas mãos puras para que possa trabalhar com elas.

Da sua mente pura para pensar seus pensamentos.

Do seu coração puro para que possa  amar com seu coração.

Para que viva sua própria vida em você porque:

Ele é a Verdade da humildade.
Ele é a Luz da caridade.
Ele é a Vida da santidade.

Acesse o video abaixo;

<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/eNrXcxHEVnk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

A PROXIMIDADE DE JESUS.....Mensagem ditada pelo Espírito Madre Teresa de Calcutá....por Louren Junior....Coordenação Espírito Matias Albuquerque.

**********************************************************************************************

 

Mensagem ditada pelo Espírito Madre Teresa de Calcutá......por Louren Junior - 19/10/2010

Madre Teresa de Calcutá

 

A simples lembrança de uma atividade desenvolvida no Planeta Terra, já é o suficiente para tornar qualquer cidadã honrada, não pela dedicação que a empreitada cobra, mas pela generosidade de um povo que busca nas suas origens a causa de tanto infortúnio e sofrimento.

Aprendemos pelo próprio Cristo Senhor que ao atravessarmos as contingências que a vida nos prepara embutida está o nosso próprio desvirtuamento.

E, na maioria das vezes não nos apercebemos da quantidade de gestos e atitudes impensadas que prosta o soerguimento dos menos avisados.

Se a pobreza fosse fruto tão somente daqueles que a detém, qual seria o mérito daqueles que se sensibilizam com tal situação?

O Supremo Criador Pai não se contradiz na sua criação. A todos concede as mesmas oportunidades de desenvolvimento tanto material como espiritual.

O que acontece, porém são os desajustes que a própria civilização prodigaliza contra si mesma.

Aqueles de maior poder de persuasão conseguem até sem mérito qualquer enveredar as pessoas mais humildes para uma situação bastante pegajosa.

Na maioria detém o poder, ou a riqueza, ou o poder temporário, política ou intelectualmente definido e como não bastasse ainda escravizam através dos efêmeros proventos que ameniza, mas não resolve a plena cidadania. É a hipocrisia que campeia e não dá lugar a realização plena do homem.

Teremos que repensar!

Se a qualificação dos proventos, já é um pretexto para alardear a desigualdade, imaginemos a sua sobra, será fisicamente insustentável diante do mundo perplexo e desamparado.

Estamos ainda caminhando no “Se do pouco que tens, dá o pouco que podes”

Reverter essa expectativa é a grande tarefa do porvir.

Distribuir “o bastante, para ter o suficiente para todos.”

Lembrem! Lembrem! Fui uma operaria da dor e do sofrimento,

nem por isso, fui melhor, vocês podem ser os melhores, abrace seu irmão, está aí do seu lado, comungue com ele suas angustias, suas incompreensões, sejam sinceros, leais e acima de tudo corajosos.

 

Sua humilde Serva de Jesus

Espírito Beata Teresa de Calcutá.                                                                                                     19/10/2010

 

Acesse o video abaixo:

 

Acesse o Link abaixo Mensagem Original:

https://lourenjunior.webnode.com.br/news/madre-teresa-de-calcuta/

 Nënë Tereza kujtesë e thjeshtë të një veprimtari që kryhet në planetin Tokë, është e mjaftueshme për të bërë çdo qytetar i ndershëm, jo për përkushtimin që akuzat e kontratës, por bujaria e një populli që kërkojnë origjinën e tij në rrugën e fatkeqësisë aq shumë dhe vuajtje. Ne mësojmë nga vetë Krishti të Zotit për të marrë me të papriturat që jetën e përgatit për ne është tonë ndërtuar në shtrembërim. Dhe, më shpesh nuk e kuptojnë vlerën e veprimeve të pamenduara dhe qëndrimet që ekzaltim prosta e më pak të informuar. Në qoftë se varfëria ishte rezultat vetëm i atyre që e mbajnë atë që do të jetë meritë e atyre që janë të sensibilizuar për këtë situatë? Krijuesi Supreme Ati nuk e kundërshton veten në krijimin e tij. Gjithkush jep të njëjtat mundësi për të dy materiale dhe zhvillimin shpirtëror. Çfarë ndodh, megjithatë janë misfits që lavishes vetë qytetërimin kundër vetvetes. Ata me më shumë fuqi e bindje mund të shkojë edhe deri pa ndonjë meritë e njerëzve më të përulur për një situatë shumë të ngjitet. Në shumicën e mban pushtetin, ose pasuri apo pushtet i përkohshëm, politike ose të përcaktuara si intelektualisht nuk mjafton dhe madje edhe të skllavëruar nga fitimet kalimtar që zbut, por nuk e zgjidh shtetësia e plotë. Është hipokrizi që është plot dhe nuk i jep realizimin e plotë të njeriut. Ne do të duhet të mendoj sërish! Nëse klasifikimin e të ardhurave, është një justifikim për të mburrem për pabarazinë, le të majtë, do të jetë fizikisht i pambrojtur jepet në botë të tronditur dhe të pafuqishëm. Ne jemi ende duke ecur në, "Nëse pak ata kanë dhe i japin pak se ju mund të" kthejë këtë pritje është detyrë e madhe për të ardhmen. Shpërndani "sa të ketë të mjaftueshme për të gjithë." Mos harroni! Mos harroni! Unë kam qenë një veprojnë si dhimbje dhe vuajtje jo, me të vërtetë, unë kam qenë më mirë, ju mund të jenë më të mira, përqafim vëllai yt është atje në anën tuaj, këmbim ajo me shqetësimet e tyre, keqkuptime e tyre, të jetë i sinqertë, besnik dhe mbi të gjitha të guximshëm . shërbëtori yt të përulur e Jezusit Shpirtit bekuar Tereza e Kalkutës.

 *****************************************************************************************************************************************************************************

 

करवा-चौथ calcutá madre टेरेसासादे निशान गतिविधि के एक ग्रह भूमि में विकसित हुई, पहले से ही पर्याप्त है किसी ताम्र-प्रशस्ति नागरिक बनने के लिए नहीं, भक्ति ले लिया है कि संविदा के आधार पर एक सांप है, लेकिन जिन लोगों की उदारता में searchs इसके उद्गम के कारण के रूप में बहुत दुख और कष्ट ३ोलना पड रहा है ।
हम सीखने के लिए उचित ईसा महोदय, जो कि जब को पार आकस्मिकताओं के जीवन में उनके तैयार करती है कि हमारे जड़ित desvirtuamento उचित है ।
अ, अधिकांश समय उन्हें में हम नहीं apercebemos की राशि कम हाव-भाव और सबसे अधिक सूचित किया कि prosta impensadas दृष्टिकोणों के soerguimento है ।
यदि गरीबी फल किया गया था कि यह केवल इतना लेता है, जिससे कि मेरिट बनाया जाना चाहिए यदि वे के साथ sensetize ऐसी स्थिति है?
पिता के सर्वोच्च सृष्टिकर्ता नहीं में स्वयं अपनी सृजन काटना । वे सभी एक ही अनुदान की संभावनाओं में इस तरह रूप में भौतिक विकास आध्यात्मिक ।
इसका क्या होता है, फिर भी वे हैं, कि misalignments lavishes सभ्यता के विरूद्ध उचित समान ही है ।
उन के लिए और अधिक कर पायेंगे अनुनय के बिना भी योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी enveredar के लोगों के लिए एक अत्यंत विनम्र घुमा लस-लस स्थिति पैदा हो गई है ।
बहुमत में सत्ता लेता है, या धन-दौलत, या अस्थायी शक्ति, बौद्धिक रूप से परिभाषित किया गया है क्योंकि इससे राजनीति या नहीं किया गया था और अभी भी पर्याप्त के माध्यम से अपने वश में करना कि क्षणिक राजस्व उज्जवल~कर~देना स्थापित किया गया, लेकिन यह न निर्णय लेने के पूर्ण नागरिकता से है । यह छल है कि campeia और न कि पूर्ण परिपूर्णता के स्थान पर मनुष्य की ।
हम पुनः सोचना होगा कि!
यदि योग्यता के राजस्व में पहले से ही यह एक बहाना की डींग inaquality, अपनी बडा अधिशेष जायेगा, शारीरिक रूप से आगे के असंभाला हुआ और विश्व perplexo छोड़ा हुआ ।
हम अभी भी बोला,'' यदि छोटी-सी है कि आपने, छोटी-सी ओ कि करके । "बायां-दायां-बायां को यह आशा है कि भविष्य में महान कार्य ।
वितरण करना है । उसकी को' के लिए पर्याप्त के पास सभी । "यह याद रखना चाहिए कि वे! यह याद रखना चाहिए कि वे! मॅँ एक था काम करना होगा और पीड़ा की पीड़ा,न अत:, मु३ो यह बेहतर है, vocês का सबसे अच्छा कार्य-व्यापार जा सकता, यह टीम अपने भाई, यह वहां की अपनी ओर से comungue अपने आप के साथ ही यह संकट, इसकी incompreensões, ईमानदार कर रहे हैं, वफादार और सबसे ऊपर साहसी ।
 
सेवक को अपने वश में करनाबहुत धर्मपरायण स्त्री मानव-प्रेम की भावना टेरेसा डि calcutá ।
 

 

BREVE BIOGRAFIA DE MADRE TERESA DE CALCUTÁ

Agnes Gonxha Bojaxhiu, a futura madre Tereza, nasceu no dia 26 de agosto de 1910 em Skopje, Macedonia, de una familia de ogirem albaneza. O pai, respeitado homem de negócios, morreu quando ela tinha oitos anos, deixando a mãe de Agnes na condiçao de ter que abrir uma atividade de bordado e fazenda para poder manter a família. Depois de ter transcorrido a adolescencia impenhada fervorosamente nas atividades parroquiais, Agnes deixou a sua casa em setembro de 1928, entrando no convento de Loreto a Rathfarnam, (Dulim), Irlanda, onde foi acolhida como postulante no dia 12 de outubro e recebeu o nome de Tereza, como a sua padroeira, Santa Tereza de Lisieux.

Agnes foi enviada pela congregação de Loreto para a India e chegou em Calcutá no dia 6 de janeiro de 1929. Tendo apenas chegado lá, entrou no noviciado de Loreto, em Darjeerling. Fez a profissão perpétua come irmã de Loreto no dia 24 de maio de 1937, e daquele dia em diante foi chamada Madre tereza. Quando viveu em Calcutá durante os anos 1930-40, ensinou na escola secundária bengalese, Sta Mary.

No dia 10 de setembro de 1946, no trem que a conduzia de Calcutá para darjeeling, Madre Tereza recebeu aquilo que ela chamou “a chamada na chamada”, que teria feito nascer a família dos Missionários da Caridade, Irmãs, Irmãos, Padres e Colaboradores. O conteúdo desta inspiração é revelado no objetivo e na missão que ela teria dado ao seu novo Instituto: “Saciar a infinita sede de Jesus sobre a cruz de amor e pelas almas, trabalando para a salvação e para a santificação dos mais pobres entre os pobres”. No dia 7 de outubro de 1950, a nova congregação das Missionárias da Caridade foi instituida oficialmente como instituto religioso pela Arquidiocese de Calcutá.

Ao longo dos anos 50 e no inicio dos anos 60, Madre Tereza estendeu a opera das Missionárias da Caridade seja internamente dentro Calcutá, seja em toda a India. No dia 1 de fevereiro de 1965, Paulo VI concedeu à Congregação o “Decretum Laudis”, elevando-a a direito pontificio. A primeira casa de missão aberta fora de Calcuta foi em Cocorote, na Venezuela em 1965. A congregação se expandiu em toda a Europa (na periferia de Roma, a Torre Fiscale) e na Africa (em Tabora, em Tanzania) em 1968.

Do final dos anos 60 até 1980, as Missionárias da Caridade cresceram seja em número de casas de missão abertas em todo o mundo, seja no número dos seus membros. Madre Tereza abriu fundações na Australia, no Vizinho Oriente, na America do Norte, e o primerio noviciado fora de Calcutá em Londres. Em 1979 Madre Tereza recebeu o Premio Nobel pela Paz. No mesmo ano existiam já 158 casas de missão.

As Missionárias da Caridade chegaram aos países comunistas em 1979, abrindo uma fundação em Zagabria, na Croácia, e em 1980 em Berlim Este. Continuaram a estender a sua missão nos anos 80 e 90 abrindo casas em quase todos os países comunistas, incluindo 15 fundações na ex União Soviética. Não obstante os repetidos esforços, Madre Tereza não pode abrir nenhuma fundação na China.

 

 

Em outubro de 1985 Madre tereza falou no quadragésimo aniversário da Assembleia Geral das Nações Unidas. Na vigilia de Natal do mesmo ano, abriu em Nova York o “Dom de Amor”, a primeira casa para os doentes de AIDS. Nos anos seguintes, outras casa seguiram esta casa de acolhimento nos Estados Unidos e alhures, sempre especificadamente para doestes de AIDS.

No final dos anos 80 e durante os anos 90, não obstante os crescentes problemas de saúde, Madre tereza continuou a viajar pelo mundo para a profissão das noviças, para abrir novas casas de missão e para servir os pobres e aqueles que tinham sido atingidos por diversas calamidades. Foram fundadas novas comunidades na Africa do Sul, Albania, Cuba e Iraque, que estava dilacerado por causa da guerra. Em 1997 as irmãs eram cerca de 4000, presentes em 123 países do mundo nas mais ou menos 600 fundações.

Depois de ter viajado por todo o verão a Roma, New York e Washington, em condições de saúde delicadas, Madre Tereza voltou a Calcutá em 1997. Às 9:30 da noite do dia 05 de setembro de 1997, ela morreu na Casa Geral. O seu corpo foi transferido para a Igreja de São Tomas, adjacente ao Convento de Loreto, exatamente onde tinha chegado 69 anos antes. Centenas de milhões de pessoas de todas as classes sociais religiões, da India e do exterior lhe renderam homenagem. No dia 13 de setembro recebeu o funeral de Estado e o seu corpo foi conduzido em um longo cortejo através as estradas de Calcutá, sobre uma carreta de canhão que tinha trazido tambem os corpos de Mohandas Gandhi Jawaharlal Nehru. Chefes de nações, primeiros Ministros, Rainhas e enviados especiais chegaram para representar os países de todo o mundo.

 

Postulation of Mother Teresa

2498 Roll Drive • PMB 733 San Diego, CA 92154 USA 0052 664 621 3763 

 


Crie um site com

  • Totalmente GRÁTIS
  • Design profissional
  • Criação super fácil

Este site foi criado com Webnode. Crie o seu de graça agora!